Archives : februari-2015

Home » 2015 » februari

Vid farmakologisk behandling av neurogen smärta ser läkemedelsarsenalen annorlunda ut än vid nociceptiv smärta. Bl.a. så används tricykliska antidepressiva (TCA), antiepileptika men även opioider och lokalanestetika. Av de tricykliskt antidepressiva förespråkas nortriptylin till geriatriska ..

Read more

När ett läkemedel regelbundet tillförs så hinner inte kroppen till en början eliminera läkemedlet i samma utsträckning som det tillförs. Efter cirka 5 halveringstider (T½) så hinner kroppen ikapp, och ett s.k ”steady state” uppnås. Det är alltså när intag och eliminering av läkemedlet är i balans. Hur lång tid det tar att uppnå steady ..

Read more

När ett läkemedel är en s.k. prodrug innebär det att det är inaktivt vid administrering, och det är metaboliten som är den aktiva substansen och utövar effekt. Exempel på prodrugs: • Azatioprin metaboliseras till till den aktiva metaboliten mercaptopurine • Enalapril metaboliseras genom hydrolysering till den aktiva metaboliten enalaprilat • Spironolakton metaboliseras till den aktiva ..

Read more

2012 kom en ändringsförfattning från Socialstyrelsen där det finns beskrivet hur en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska se ut. Nedan följer en kort beskrivning av dessa utifrån författningen. För mer information, se Socialstyrelsens hemsida. Enkel läkemedelsgenomgång För vem? • Personer > 75 år och ordinerade minst fem läkemedel • Alla personer som har eller misstänks ..

Read more

Normal njurfunktion innebär en filtrationshastighet över 90 ml/min Lätt nedsatt njurfunktion 60-89 ml/min Måttligt nedsatt njurfunktion 30-59 ml/min Avancerad njursvikt 15-29 ml/min Terminal njursvikt <..

Read more

NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Drug). NSAID åstadkommer tre terapeutiska funktioner; antiflammatorisk, analgetisk och antipyretisk. Från fosfolipider i cellväggarna och med hjälp av av fosfolipaser skapas arakidonsyra. Arakidonsyra kommer mha COX-1 och COX-2 omvandlas till endoperoxider som i sin tur är nödvändigt för en utveckling av kroppens inflammatoriska respons, bl.a. bildning/aktivering av prostacyklin, prostaglandiner (PGE2, ..

Read more