Farmakologi.nu

Månad: maj 2015

Glyceryltrinitat

Glyceryltrinitrat (GTN) är den mest använda organiska nitraten, och är den aktiva substansen i det välkända läkemedlet Nitroglycering. GTN har god förmåga att absorberas via mag-tarmkanalen men kommer dock att till stor del…

Partiell agonist

En partiell agonist är en agonist som inte kan framkalla maximal effekt. Genom att konkurrera bort en full agonist från receptorn kan en partiell agonist motverka effekten.

In vivo / In vitro

När tester sker på levande försöksdjur kallas detta in vivo. När tester utförs i provrör eller på odlingsplattor (utanför kroppen), kallas detta in vitro.