Archives : maj-2015

Home » 2015 » maj

Glyceryltrinitrat (GTN) är den mest använda organiska nitraten, och är den aktiva substansen i det välkända läkemedlet Nitroglycering. GTN har god förmåga att absorberas via mag-tarmkanalen men kommer dock att till stor del brytas ner i levern till inaktiva metaboliter, som en följd av uttalad förstapassagemetabolism. För att öka den biologiska tillgängligheten ges därför glyceryltrinitrat ..

Read more