Archives : juni-2015

Home » 2015 » juni

Läkemedelsbiverkningar delas in i typ A och typ B. Typ A: – Vanliga – Relaterade till farmakologisk effekt – Dosberoende – Förutsägbara Eftersom typ A-biverkningar är dosberoende är de möjliga att förhindra genom att justera dos. Ex. på typ A-biverkningar är hypoglykemi vid insulinbehandling, eller blödning vid behandling med antikoagulantia. Typ B: – Ovanliga – Ej ..

Read more

Farmakovigilans är termen för läkemedelsövervakning. Arbetet med farmakovigilans kan indelas i fem delar: * Upptäcka en biverkningsrisk * Bedöma riskens betydelse * Minimera risken * Kommunicera risken med sjukvården * Utvärdera riskarbetet Arbetet med läkemedelsövervakning sammanhänger med att man vid registrering av ett nytt läkemedel endast hunnit testa läkemedlet på en små relativt homogena individer. ..

Read more