Farmakologi.nu

Månad: juni 2015

Typ A- och B-biverkningar

WHO:s definition på läkemedelsbiverkning: En skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel som inträffar vid doser som normalt används på människor vid profylax, diagnos, behandling av sjukdomar eller för återställande eller korrigering för…

Farmakovigilans

Farmakovigilans är termen för läkemedelsövervakning. Arbetet med farmakovigilans kan indelas i fem delar: * Upptäcka en biverkningsrisk * Bedöma riskens betydelse * Minimera risken * Kommunicera risken med sjukvården * Utvärdera riskarbetet Arbetet…