Farmakologi.nu

Månad: oktober 2015

Idiosynkrasi

Idiosynkrasi inom farmakologin avser en abnorm reaktion på en liten mängd läkemedel som inte är av immunoallergisk natur.

Fosfatas

Fosfatas är ett enzym som katalyserar en defosforylering av ett annat protein. Se även kinas.

Kinas

Kinas är ett enzym som katalyserar en fosfolysering av en annan protein. Se även fosfatas.

Atropin

Atropin (antikolinergt läkemedel) har hög affinitet för muskarina receptorer, där dess antagonistiska verkan gör att acetylkolin hindras att binda till receptorn. Atropin är både en central och perifer muskarin blockerare. Gastrointestinalkanalen: Atropin minskar aktiviteten…