Farmakologi.nu

Månad: april 2016

Takyfylaxi

Takyfylaxi innebär mycket snabbt insättande toleransutveckling. Se tolerans.

Tolerans

Tolerans innebär att en större dos krävs för att erhålla samma grad av farmakodynamisk effekt som i början av användningen av läkemedlet. Se även takyfylaxi.

Bolusdos

Bolusdos el. ”stötdos” är en extra stor administration av ett läkemedel för att fort nå en terapeutisk nivå. En bolusdos sker ofta via intravenös injektion