Category : Cellbiologi

Home » Archive by category : Cellbiologi

Faciliterad diffusion är ett av flera sätt för molekyler att transporteras över ett cellmembran. På cellmembrans yta finns ett s.k transportprotein (pumpprotein) som är specifikt för olika molekyler. När molekylen binder till transportproteinet sker en transport genom cellmembranet. Vid s.k ”aktiv transport” kan molekyler och substanser passera mot koncentrationsgradienten, men detta är inte möjligt med ..

Read more

Cellmembran är uppbyggda av fettämnen (lipider). Cellmembranet, eller plasmamembranet som det också kallas, består av ett dubbellager av laddade lipider som har sina vattenlösliga ”huvuden” vända utåt och sina fettlösliga oladdade ”svansar” vända inåt. De flesta läkemedel har svårt att passera detta biologiska membran, framförallt vattenlösliga molekyler, medans fettlösliga molekyler passerar lättare. Cellmembranet innehåller också ..

Read more