Farmakologi.nu

Kategori: Cellbiologi

Fosfatas

Fosfatas är ett enzym som katalyserar en defosforylering av ett annat protein. Se även kinas.

Kinas

Kinas är ett enzym som katalyserar en fosfolysering av en annan protein. Se även fosfatas.

Faciliterad diffussion

Faciliterad diffusion är ett av flera sätt för molekyler att transporteras över ett cellmembran. På cellmembrans yta finns ett s.k transportprotein (pumpprotein) som är specifikt för olika molekyler. När molekylen binder till transportproteinet…

Cellmembran

Cellmembran är uppbyggda av fettämnen (lipider). Cellmembranet, eller plasmamembranet som det också kallas, består av ett dubbellager av laddade lipider som har sina vattenlösliga ”huvuden” vända utåt och sina fettlösliga oladdade ”svansar” vända…