Farmakologi.nu

Kategori: Farmakodynamik

Ecstasy (3,4 metylendioxymetamfetamin, MDMA)

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Togs fram av läkemedelsbolaget Merck 1912. Användes som ett psykoterapeutiskt medel under 60-talet. Narkotikaklassades 1987. Under 80- och 90-talet dyker Ecstasy upp i Sverige som en…

Vareniklin

Vareniklin säljs under varumärket Champix och är ett läkemedel för nikotinsubstitution. Vareniklin är en partiell nikotinreceptoragonist, och ger viss stimulering av nikotinreceptorn – samtidigt som substansen blockerar effekten av nikotin som tillförs utifrån….

Takyfylaxi

Takyfylaxi innebär mycket snabbt insättande toleransutveckling. Se tolerans.

Tolerans

Tolerans innebär att en större dos krävs för att erhålla samma grad av farmakodynamisk effekt som i början av användningen av läkemedlet. Se även takyfylaxi.

Invers agonist

En invers agonist ger motsatt biologisk effekt, t.ex inhibering av en ständigt aktiv receptor.

ED-50

ED-50 står för ”Effective dose-50”. Med ED-50 avses koncentrationen av ett läkemedel som ger 50% av dess maximala effekt. Värdet på ED-50 är relaterat till läkemedlets potens. Ju lägre ED-50, desto mer potent är…

Luktreceptorer

Luktreceptorer finns i näsans luktslemhinna samt i munnen för och medierar smakerna beskt och sött. Dessa receptorer tillhör gruppen G-proteinkopplade receptorer. Människan har ett stort antal luktreceptorer, vilket gör att vi har förmågan…

Antagonist

En antagonist binder sig till receptorn utan att utlösa en aktivering eller stimulering. Antagonisten kan förhindra att agonisten binder till receptorn, och blockerar således agonistens effekt.

Agonist

En agonist kan inducera (aktivera) en effekt på en receptor. När agonisten binder till receptorn leder det till en sekvens av händelser.

Potens

Potens är den dos av läkemedel som behöver tillföras för att få en farmakologisk effekt. Ju mindre dos som krävs, desto mer potent är läkemedlet.

Äldre Inlägg »
Sida 1 av 2