Farmakologi.nu

Kategori: Farmakodynamik

Läkemedelsinteraktion

Med läkemedelsinteraktion avses att läkemedel X påverkar effekten av läkemedel Y. Dessa interaktioner kan vara av både farmakokinetisk och farmakodynamisk karaktär. Farmakokinetiska interaktioner kan påverka läkemedlets absorption, distribution, metabolism och elimination. Ett exempel…

Halveringstid (T½)

Halveringstid är är tiden det tar för halten av ett läkemedel i blodet att sjunka till hälften. T½ = 0,7 x Distributionsvolym / Clearance. Ju mer läkemedel som distribueras ut i vävnaderna (distributionsvolym)…

Partiell agonist

En partiell agonist är en agonist som inte kan framkalla maximal effekt. Genom att konkurrera bort en full agonist från receptorn kan en partiell agonist motverka effekten.

Sida 2 av 2
« Nyare Inlägg