Category : Farmakologi

Home » Archive by category : Farmakologi

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Togs fram av läkemedelsbolaget Merck 1912. Användes som ett psykoterapeutiskt medel under 60-talet. Narkotikaklassades 1987. Under 80- och 90-talet dyker Ecstasy upp i Sverige som en populär partydrog. MDMA återfinns i urinscreening 3-4 dagar efter intag. Den centralstimulerande effekten ger: Ökad pupillstorlek Syn- lukt och hörselintryck ökar Ökat ..

Read more

När ett läkemedel regelbundet tillförs så hinner inte kroppen till en början eliminera läkemedlet i samma utsträckning som det tillförs. Efter cirka 5 halveringstider (T½) så hinner kroppen ikapp, och ett s.k ”steady state” uppnås. Det är alltså när intag och eliminering av läkemedlet är i balans. Hur lång tid det tar att uppnå steady ..

Read more

När ett läkemedel är en s.k. prodrug innebär det att det är inaktivt vid administrering, och det är metaboliten som är den aktiva substansen och utövar effekt. Exempel på prodrugs: • Azatioprin metaboliseras till till den aktiva metaboliten mercaptopurine • Enalapril metaboliseras genom hydrolysering till den aktiva metaboliten enalaprilat • Spironolakton metaboliseras till den aktiva ..

Read more