Category : Farmakovigilans

Home » Archive by category : Farmakovigilans

Farmakovigilans är termen för läkemedelsövervakning. Arbetet med farmakovigilans kan indelas i fem delar: * Upptäcka en biverkningsrisk * Bedöma riskens betydelse * Minimera risken * Kommunicera risken med sjukvården * Utvärdera riskarbetet Arbetet med läkemedelsövervakning sammanhänger med att man vid registrering av ett nytt läkemedel endast hunnit testa läkemedlet på en små relativt homogena individer. ..

Read more