Farmakovigilans är termen för läkemedelsövervakning. Arbetet med farmakovigilans kan indelas i fem delar: * Upptäcka en biverkningsrisk * Bedöma riskens betydelse * Minimera risken * Kommunicera risken med sjukvården * Utvärdera riskarbetet Arbetet…