Farmakologi.nu

Kategori: Författning och lagar

FASS

FASS är en förkortning för Farmaceutiska specialiteter i Sverige. FASS finns i fysisk form men används framförallt i dess elektroniska form på www.fass.se. För att ett läkemedel ska kunna säljas i Sverige måste…

Läkemedelsgenomgång

2012 kom en ändringsförfattning från Socialstyrelsen där det finns beskrivet hur en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska se ut. Nedan följer en kort beskrivning av dessa utifrån författningen. För mer information, se Socialstyrelsens…