Category : Författning och lagar

Home » Archive by category : Författning och lagar

FASS är en förkortning för Farmaceutiska specialiteter i Sverige. FASS finns i fysisk form men används framförallt i dess elektroniska form på www.fass.se. För att ett läkemedel ska kunna säljas i Sverige måste det vara godkänt av antingen Läkemedelsverket eller den Europeiska kommissionen. Oavsett om det är ett receptbelagt eller receptfritt finns det att läsa ..

Read more

2012 kom en ändringsförfattning från Socialstyrelsen där det finns beskrivet hur en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska se ut. Nedan följer en kort beskrivning av dessa utifrån författningen. För mer information, se Socialstyrelsens hemsida. Enkel läkemedelsgenomgång För vem? • Personer > 75 år och ordinerade minst fem läkemedel • Alla personer som har eller misstänks ..

Read more