Peptidhormonet insulin bildas i betacellerna på langerhanska öarna i pankreas endokrina del. Betacellerna känner av glukoskoncentrationen i blodet genom att glukos transporteras in i betacellerna via GLUT-2 (glukostransportör-2). Inne i betacellerna metaboliseras glukoset…