Farmakologi.nu

Kategori: Naturläkemedel

Indisk hampa (Cannabis sativa L.)

Indisk hampa (Cannabis sativa L.) kommer ursprungligen från Asien. Växten tillhör hampväxterna (cannabidaecea). Växten använts i Indien under lång tid för att förhindra illamående och kräkning (antiemetika), samt som smärtstillande och bedövande medel….

Vitlök (Allium sativum L.)

Vitlök, tillhör familjen Liliaceae (liljeväxt), kommer ifrån centralasien. Vitlök har en lång tradition att användas inom både livsmedel och läkemedel. Många huskurer där Vitlök används finns beskrivna, framförallt vid förkylning och andra typer…