Fosfatas är ett enzym som katalyserar en defosforylering av ett annat protein.

Se även kinas.