Kinas är ett enzym som katalyserar en fosfolysering av en annan protein.

Se även fosfatas.