En agonist kan inducera (aktivera) en effekt på en receptor. När agonisten binder till receptorn leder det till en sekvens av händelser.