Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Togs fram av läkemedelsbolaget Merck 1912. Användes som ett psykoterapeutiskt medel under 60-talet. Narkotikaklassades 1987.
Under 80- och 90-talet dyker Ecstasy upp i Sverige som en populär partydrog.

MDMA återfinns i urinscreening 3-4 dagar efter intag.

Den centralstimulerande effekten ger:

 • Ökad pupillstorlek
 • Syn- lukt och hörselintryck ökar
 • Ökat självförtroende
 • Lustkänsla
 • Ökad sexlust
 • Minskad aptit.

Mer negativa effekter:

 • Huvudvärk
 • Hallucinationer
 • Psykoser
 • Hyperaktivitet och mani kombinerat med bristande omdöme ökar risken för tragiska händelser

Vid längre tids intag ses även:

 • Utmattning
 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Irreversibla skador på serotonerga bansystem vilket leder till medicinskt svårbehandlade depressioner
 • Negativ påverkan på minne- och inlärningsförmåga

Symtom på akut överdosering:

 • Stora pupiller
 • Hyperaktivitet
 • Hypertoni
 • Hjärtrusning
 • Tremor
 • Agitation
 • Aggressivitet
 • Konfusion
 • Hallucinationer
 • Epileptiska kramper
 • Uttalad hyponatremi till följd av vattenintoxikation (obs: hjärnödem)
 • Njursvikt till följd av rhabdomyolys

Beroende på patientens symtom kan patienten behöva vård inom antingen psykiatrin (ev. LPT) eller intensivvård (ffa vid samtidig feber och muskelrigiditet).