En partiell agonist är en agonist som inte kan framkalla maximal effekt. Genom att konkurrera bort en full agonist från receptorn kan en partiell agonist motverka effekten.