Potens är den dos av läkemedel som behöver tillföras för att få en farmakologisk effekt. Ju mindre dos som krävs, desto mer potent är läkemedlet.