De flesta läkemedel elimineras enligt den 1:a ordningens kinetik. Här är halveringstiden konstant och eliminationshastigheten ändras efter koncentrationen.