Plasmaproteiner har stor förmåga att binda läkemedel. Ett viktigt plasmaprotein är albumin. Albumin har på sin yta möjlighet att binda både basika och sura läkemedel. En hög plasmaproteinbindning gör att mycket av läkemedlet stannar kvar i blodbanan. Eftersom den proteinbundna delen inte urskiljs i njurarna kommer en hög plasmaproteinbindning förlänga läkemedlets halveringstid.