Receptornedreglering innebär att antalet tillgängliga receptorer på cellytan minskar genom endocytos (internalisering).