Amfetamin

Home » Läkemedel » Amfetamin
Läkemedel Inga kommentarer

Amfetamin är en indirekt verkande adrenerg agonist. Amfetamin ger norepinefrin- och dopaminfrisläppning från presynaptiskt nervändar och ger en stimulering av centrala nervsystemet. Indikationer för amfetamin är bl.a ADHD och narkolepsi.

LEAVE A COMMENT