SSRI (Selective serotinin reuptake inhibitors) verkar genom att förstärka den egna serotonerga transmissionen genom att hämma återupptaget av serotonin. SSRI-preparat har relativt hög selektivitet för 5-HT.

SSRI-preparat är mindre benägna att orsaka antikolinerga biverkningar, och är mindre farliga än TCA (tricykliska antidepressiva) att överdosera.

Exempel på läkemedel inom SSRI-gruppen: Citalopram, fluoexetin, paroxetin, escitalopram, sertralin, fluvoxamin