En invers agonist ger motsatt biologisk effekt, t.ex inhibering av en ständigt aktiv receptor.