En antagonist binder sig till receptorn utan att utlösa en aktivering eller stimulering. Antagonisten kan förhindra att agonisten binder till receptorn, och blockerar således agonistens effekt.