Fosfatas är ett enzym som katalyserar en defosforylering av ett annat protein. Se även kinas.