Kinas är ett enzym som katalyserar en fosfolysering av en annan protein. Se även fosfatas.