Farmakologi.nu

Etikett: tolerans

Takyfylaxi

Takyfylaxi innebär mycket snabbt insättande toleransutveckling. Se tolerans.

Tolerans

Tolerans innebär att en större dos krävs för att erhålla samma grad av farmakodynamisk effekt som i början av användningen av läkemedlet. Se även takyfylaxi.