Farmakologi.nu

Cytokiner

Cytokiner är ett samlingsnamn för inflammatoriska substanser (protein- eller polypeptidmediatorer) som syntetiseras och frisläpps av immunsystemet vid inflammation. Cytokiner spelar en viktig roll i cellsignaleringen vid den inflammatoriska processen, och verkar genom autokrina, parakrina och endokrina mekanismer.

Lokalt producerande cytokiner styr invandring av vita blodkroppar i inflammerad vävnad, liksom kärlvidgning och ökad kärlgenomsläpplighet.

Det finns över 100 olika typer av cytokiner upptäckta. De delas in i nedan kategorier:

Exit mobile version