Farmakologi.nu

Faciliterad diffussion

Faciliterad diffusion är ett av flera sätt för molekyler att transporteras över ett cellmembran. På cellmembrans yta finns ett s.k transportprotein (pumpprotein) som är specifikt för olika molekyler. När molekylen binder till transportproteinet sker en transport genom cellmembranet. Vid s.k ”aktiv transport” kan molekyler och substanser passera mot koncentrationsgradienten, men detta är inte möjligt med faciliterad diffussion.Exit mobile version