Farmakologi.nu

ED-50

ED-50 står för ”Effective dose-50”. Med ED-50 avses koncentrationen av ett läkemedel som ger 50% av dess maximala effekt. Värdet på ED-50 är relaterat till läkemedlets potens. Ju lägre ED-50, desto mer potent är läkemedlet. ED-50 är ett vanligt farmakologiskt begrepp i dos-responsstudier.Exit mobile version