Farmakologi.nu

Tolerans

Tolerans innebär att en större dos krävs för att erhålla samma grad av farmakodynamisk effekt som i början av användningen av läkemedlet.

Se även takyfylaxi.

Exit mobile version