Farmakologi.nu

Farmakokinetik

Farmakokinetiken ( = vad kroppen gör med läkemedlet) beskriver kroppens påverkan på läkemedlet över tiden.
Ett viktigt begrepp inom farmakokinetiken är clearance. Clearance är den volym av en kroppsvätska från vilket ett läkemedel elimineras över en viss tid. Den totala hastigheten ett läkemedel elimineras är proportionell mot medlet clearance och medlets koncentration.
Eliminationshastigheten = Clearance * läkemedlets koncentrationExit mobile version