Farmakologi.nu

Sublingual administration

Sublingual betyder ”under tungan”. När läkemedel administrering lokalt i munnen tas det upp av munslemhinnan. Ett läkemedel som administreras sublingualt kommer nå den systemiska cirkulationen utan att passera portaådern och därför undvika förstapassagemetabolism.
Sublingual administrering kräver att läkemedlet är fettlösligt.

Nitroglycerin, som används för att häva kärlkramp, kan administreras sublingualt. En systemeffekt ses redan efter någon minut.
Exit mobile version