Farmakologi.nu

Topikal administration

Topikal administration innebär en lokal applicering, där man önskar en lokal effekt. Korticosteroider är ett exempel där ofta topikal administrering används där substansen appliceras i form av en salva. Ögonsalvor, vagitorier och näsdroppar är andra exempel på topikala administreringsformer.
Trots att topikal administrering har en lokal effekt absorberas dock substansen i vissa fall även och ger en systemeffekt. Inhalation av pulver eller aerosol är också en form av topikal administration, och här absorberas ofta en stor del av läkemedlet och ger systembiverkningar. Vid narkosgaser eftersträvas dock detta, och inte en lokal effekt.Exit mobile version