Farmakologi.nu

Ortosterisk

Med en ortosterisk ligand innebär det att den binder till samma bindningsställe som liganden.
Exit mobile version