Farmakologi.nu

Ett läkemedels selektivitet

Selektivitet inom farmakologin handlar om hur specifikt ett läkemedel binder till och påverkar en specifik receptor i kroppen, utan att ha en påverkan på andra receptorer.

En selektiv substans är en som binder till en specifik receptor och ger en önskad farmakologisk effekt utan att påverka andra receptorer och orsaka oönskade biverkningar. En icke-selektiv substans, å andra sidan, har förmågan att binda till och påverka flera olika receptorer, vilket kan leda till oönskade biverkningar och en mindre specifik farmakologisk effekt.

Selektivitet är en viktig egenskap för läkemedel, eftersom det kan hjälpa till att öka den terapeutiska effekten och minska risken för biverkningar. Selektivitet kan påverkas av många faktorer, t.ex. läkemedlets kemiska struktur, receptorns affinitet för läkemedlet, och lokaliseringen av receptorn i kroppen.

Exit mobile version