Farmakologi.nu

Thalidomid

Thalidomid utvecklades på 1950-talet av det tyska läkemedelsföretaget Chemie Grünenthal GmbH. Det var avsett att fungera som ett lugnande och sömnmedel och lanserades på marknaden i flera länder, bland annat i Tyskland 1957 och i Storbritannien 1958. Under 1950- och 60-talen var thalidomid ett mycket populärt läkemedel, särskilt för att behandla graviditetsillamående, innan det visade sig orsaka allvarliga fosterskador. Efter att skandalen med fosterskador uppdagats drogs thalidomid tillbaka från marknaden i de flesta länder under 1960-talet.

Det var på 1960-talet som det upptäcktes att thalidomid orsakade allvarliga fosterskador. Det var tack vare en läkare vid namn William McBride i Australien som först rapporterade om en ökad förekomst av missbildningar hos nyfödda vars mödrar hade tagit thalidomid under graviditeten. Efter detta rapporterades liknande fall från andra länder och det blev klart att thalidomid orsakade allvarliga skador på fostret om det togs under en viss tidpunkt i graviditeten. Detta ledde till att läkemedlet drogs tillbaka från marknaden och att regleringar och kontroller av läkemedel skärptes för att undvika liknande tragedier i framtiden.

Thalidomids effekter på fostren

De drabbade fostren där modern tog thalidomid under graviditeten kunde få allvarliga fosterskador, särskilt på deras armar och ben. Vanliga skador inkluderade malformationer som avsaknad av armar eller ben, förkortade armar eller ben, eller flipperliknande extremiteter. Andra vanliga skador inkluderade hjärnskador, ögonskador och hörselnedsättning. Många av de drabbade fostren dog antingen under graviditeten eller kort efter födseln. De som överlevde kunde leva med allvarliga funktionshinder och medicinska komplikationer.

De drabbade i många länder, inklusive Sverige, fick ersättning efter thalidomidskandalen. Ersättningarna varierade mellan olika länder och organisationer, men i allmänhet fick offren ekonomisk kompensation för sina skador. I vissa fall fick de också medicinsk hjälp och rehabilitering.

Användningen av thalidomid idag

Thalidomid används fortfarande idag, men på ett mycket mer restriktivt sätt än på 1960-talet. Thalidomid används idag framförallt för behandling av vissa typer av cancer, exempelvis multipelt myelom och myelodysplastiskt syndrom. Dessutom används thalidomid för att behandla hudsjukdomen erythema nodosum leprosum som kan förekomma hos personer med leprainfektion. Det är dock mycket viktigt att thalidomid används under strikt övervakning, eftersom det fortfarande kan vara teratogent och orsaka fosterskador.

Thalidomidskandalens effekter

Thalidomidskandalen hade en rad olika effekter både i Sverige och globalt.

På kort sikt ledde skandalen till att thalidomid drogs tillbaka från marknaden och inte längre användes som läkemedel för gravida kvinnor. Samtidigt ledde skandalen till att det utvecklades nya regleringar och kontroller av läkemedel för att undvika liknande tragedier i framtiden.

På längre sikt ledde thalidomidskandalen till att man började undersöka läkemedels säkerhet på ett mer systematiskt sätt och utvecklade bättre metoder för att bedöma läkemedels risker och biverkningar. Detta har lett till att dagens läkemedel är betydligt säkrare än de var före thalidomidskandalen.

Thalidomidskandalen ledde också till att man började undersöka läkemedels effekter på fostret och utvecklade nya metoder för att bedöma läkemedels säkerhet under graviditeten. Detta har bidragit till en ökad förståelse för hur läkemedel påverkar fostrets utveckling och har gjort det möjligt att utveckla nya läkemedel som kan användas under graviditeten på ett säkrare sätt.

Exit mobile version