Farmakologi.nu

FASS

FASS är en förkortning för Farmaceutiska specialiteter i Sverige.
FASS finns i fysisk form men används framförallt i dess elektroniska form på www.fass.se.
För att ett läkemedel ska kunna säljas i Sverige måste det vara godkänt av antingen Läkemedelsverket eller den Europeiska kommissionen. Oavsett om det är ett receptbelagt eller receptfritt finns det att läsa om i FASS, såsom substanser som ingår, dosering, speciella risker, interaktioner etc.Exit mobile version