Farmakologi.nu

Blodtryck

Blodtrycket bestäms av perifer resistans (motståndet i perifera kärl) och hjärtminutvolym (slagvolym x frekvens). Dessa två fysiologiska parametrar är även angreppspunkter för många antihypertensiva läkemedel.

Hypertoni betyder högt blodtryck och är en våra vanligaste folksjukdomar. Hypertoni har flera allvarliga konsekvenser om det inte behandlas såsom hjärtsvikt och stroke.

Normalt blodtryck: 120/80 mmHg
Mild hypertension: 140-180/90-105 mmHg
Svårt hypertension: >180/>105 mmHgExit mobile version