Farmakologi.nu

Prostaglandin E2

Prostaglandin E2 (PGE2) bidrar till lokal vasodilatation, ökad kapillär permeabilitet, stimulering av smärtfibrer, migrering av vita blodceller och fagocytos och feber.
Exit mobile version