Farmakologi.nu

Atropin

Atropin (antikolinergt läkemedel) har hög affinitet för muskarina receptorer, där dess antagonistiska verkan gör att acetylkolin hindras att binda till receptorn. Atropin är både en central och perifer muskarin blockerare.

Gastrointestinalkanalen: Atropin minskar aktiviteten (dock ej saltsyraproduktionen)
Urinvägarna: Atropin minskar motiliteten i urinblåsan
Hjärt-kärlsystemet: Vid låga doser sker en minskning av hjärtfrekvensen (bradykardi), vid högre doser sker det omvända, takykardi.Exit mobile version