Farmakologi.nu

Glyceryltrinitat

Glyceryltrinitrat (GTN) är den mest använda organiska nitraten, och är den aktiva substansen i det välkända läkemedlet Nitroglycering. GTN har god förmåga att absorberas via mag-tarmkanalen men kommer dock att till stor del brytas ner i levern till inaktiva metaboliter, som en följd av uttalad förstapassagemetabolism.
För att öka den biologiska tillgängligheten ges därför glyceryltrinitrat antingen:
* Sublingualt
* Buckalt
* Transdermalt
* Intravenöst
Exit mobile version