Farmakologi.nu

Neurogen smärta

Vid farmakologisk behandling av neurogen smärta ser läkemedelsarsenalen annorlunda ut än vid nociceptiv smärta. Bl.a. så används tricykliska antidepressiva (TCA), antiepileptika men även opioider och lokalanestetika.

Av de tricykliskt antidepressiva förespråkas nortriptylin till geriatriska patienter.
Exit mobile version