Farmakologi.nu

Statiner

Statiner är lipidsänkande läkemedel, och behandling har visats effektiv för både kvinnor och män i syfte att minska hjärt-kärlsjukligheten. Statiner hämmar enzymet HMG-CoA-reduktas. Detta leder till en sänkning av LDL-kolesterol.

Då metabolisering i levern sker via CYP3A4 interagerar grapefrukt med statiner.

Exit mobile version