Farmakologi.nu

Sulfonureider

Sulfonureider (ett peroralt antidiabetika) stimulerar till frisättning av insulin från de Langerhansa öarna, och har således en blodsockersänkande effekt. Behandling med sulfonureider kräver att patienten fortfarande har en viss insulinproduktion kvar.
Exit mobile version