Farmakologi.nu

Tricykliska antidepressiva

Tricykliska antidepressiva (förkortas vanligen TCA) blockerar SERT (serotonintransport) och NET (noradrenalintransport) vilket resulterar i en ökad mängd av neurotransmittorerna noradrenalin och serotonin i den synaptiska klyftan. Indikationer för TCA är bl.a depression och ångest, men har på senare tid minskat i förskrivning till fördel för SSRI (Serotonin Substance Reuptake Inhibitor).Exit mobile version