Farmakologi.nu

Vitlök (Allium sativum L.)

Vitlök, tillhör familjen Liliaceae (liljeväxt), kommer ifrån centralasien. Vitlök har en lång tradition att användas inom både livsmedel och läkemedel. Många huskurer där Vitlök används finns beskrivna, framförallt vid förkylning och andra typer av infektioner. Det vetenskapliga stödet för vitlökens antibakteriella och antivirala effekt är dock bristfällig. I djurförsök har vitlök reducerat experimentellt framkallad hyperlipidemi (höga blodfetter) och ateroskleros (åderförkalkning). Och de studier som finns kring vitlök har framförallt visat sänkning av kolesterol, triglycerider och blodtryck. Allicin är den aktiva substansen i vitlök som har effekt på blodtrycket enligt vissa studier. Allicin sänker systoliskt och diastoliskt på grund av produktion av svavelföreningarna kväveoxid och vätesulfid. Detta leder till en hämning av angiotensin-II-produktioner.

Biverkningar
Mag-tarmbesvär, illamående, allergiska reaktioner.

Interaktioner (källa: Sfinx interaktionstjänst)
Vitlök – warfarin (Waran), ökad risk för blödning
Vitlök – sakvinavir (HIV-läkemedel), vitlök kan minska koncentrationen av sakvinavir
Vitlök – lisinopril (blodtryckssänkande läkemedel)

Exit mobile version