Farmakologi.nu

Genetisk toxikologi

Genetisk toxikologi

Genetisk toxikologi är studiet av hur kemikalier och läkemedel kan påverka DNA och orsaka skador på genomet. Detta inkluderar studier av de genetiska mekanismerna bakom toxiska effekter på celler, vävnader och organismer.

Genom att studera hur kemikalier påverkar DNA-molekylen kan man få en bättre förståelse för hur dessa kemikalier kan orsaka cancer, mutationer, och andra sjukdomar. Metoder inom genetisk toxikologi inkluderar till exempel studier av DNA-skador, kromosomala aberrationer, mutationer, och epigenetiska förändringar som kan orsakas av exponering för kemikalier.

Genetisk toxikologi är viktig inom både forskning och riskbedömning av kemikalier och läkemedel. Studier inom genetisk toxikologi kan bidra till att identifiera potentiella faror med nya kemikalier och läkemedel och hjälpa till att utveckla säkrare alternativ.

Exit mobile version